Wertykulacja i skaryfikacja

Wertykulacja – Umożliwia zapewnienie absolutnie optymalnych warunków dla boiska trawiastego.  Poprzez rozluźnienie trawnika zwiększa dopływ powietrza, wody i składników odżywczych do strefy korzeni oraz zapewnia swobodne ”oddychanie”. Zabieg polega na pionowym cięciu darni na głębokość 1-3cm. Pozwala na częściowe usunięcie utworzonego filcu. 

Do wykonania prawidłowej wertykulacji niezbędne są maszyny o dość dużej mocy, gwarantujące prawidłowe i równe nacięcia darni.  Eksperci TRAWMAR pracują na urządzeniu TRILO C15, które znacznie skraca czas wykonywanego zabiegu i zapewnia jednoczesny zbiór powstałej materii organicznej. 

Skaryfikacja – To zabieg pielęgnacyjny zbliżony do wertykulacji, z jedną, zasadniczą różnicą: penetracja odbywa się na większych głębokościach murawy boiska sportowego (3-5cm). Dzięki tak dużej głębokości nacinania pierwsza warstwa gleby ulega rozluźnieniu, co poprawia cyrkulację powietrza. Pionowe nacięcia murawy przyczyniają się do wzmocnienia układu korzeniowego, pomagają pozbyć się filcu i znakomicie napowietrzają podłoże.