Renowacja boisk sportowych i trawników

Wszelkie prace prowadzone na powierzchni trawnika mają za zadanie poprawę jego własności użytkowych i wizualnych oraz zmniejszenie występowania niekorzystnych zjawisk do których należą:

 • spadek zdolności sorpcyjnych (pochłanianie, wchłanianie wody i składników pokarmowych) gleby
 • zmniejszenie stopnia wymiany gazowej – mniej tlenu w strefie korzeniowej
 • zagęszczenie warstwy nośnej – zagęszczenie podłoża

Wszystkie wymienione powyżej zjawiska sprawiają, że:

 • trawy są bardziej podatne na czynniki chorobowe
 • spada jakość źdźbeł i pogarsza się ich wygląd
 • następuje ograniczony wzrost korzenia
 • zmniejszają się zdolności regeneracyjne traw.

Aby uniknąć występowanie niekorzystnych zjawisk jakie często można zauważyć/znaleźć na trawnikach należy pamiętać o prawidłowej pielęgnacji trawnika.

Oferowane przez nas zabiegi możemy podzielić na 3 zasadnicze grupy:

1. Pielęgnacja podstawowa – zabiegi wykonywane nawet codziennie

 • nawadnianie
 • koszenie
 • nawożenie

2. Pielęgnacja podtrzymująca – wykonywane od 2-4 razy w sezonie w zależności od intensywności użytkowania

 • wertykulacja
 • aeracja
 • piaskowanie

3. Pielęgnacja regeneracyjna

 • głębokie spulchnianie
 • dosiew