Budowa i utrzymywanie
obiektów sportowych

Wybudowaliśmy już nie jedno boisko wielofunkcyjne oraz boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej.

Te ostatnie, aby po założeniu stały się zielonym dywanem należy regularnie poddawać poniższym zabiegom, wykonujemy:

 • wertykulację
 • aerację – napowietrzanie
 • piaskowanie
 • darniowanie i uzupełnianie trawą z rolki
 • siew trawy na dużych powierzchniach
 • dosiew trawy
 • włókowanie
 • wałowanie
 • drenaż
 • systemy automatycznego nawadniania
 • nawożenie
 • opryski chemiczne

 

Posiadając bogate zaplecze maszynowe jesteśmy w stanie sprostać powyższym zadaniom.